arplan
arplan arplan arplan

NAZWA:
Zakład Przemysłowy PCO

ADRES INWESTYCJI:
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28, Warszawa

INWESTOR:
Przemysłowe Centrum Optyki S.A.

PROJEKT:
mgr inż. arch. Marek Wajzner